Kasutajatingimused

Outlet4You OÜ (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab outlet4you.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha Veebipoe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine
2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Veebipoe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
2.4. Veebipoes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.7 Klient kinnitab tellimuse esitamisega, et ta on vähemalt 18-aastane.
2.8 Kliendil on õigus valida järgnevate makseviiside vahel. Montonia makselahendused Eestis (SEB pangalink, Swedbank pangalink, Luminor pangalink, LHV pangalink, Coop pangalink, Citadele pangalink, Visa/Mastercard krediitkaardimakse, Revolut), Soomes (erinevad pangalingid ja Visa/Mastercard krediitkaardimakse), Lätis (erinevad pangalingid ja Visa/Mastercard krediitkaardimakse) ja Leedus(erinevad pangalingid ja Visa/Mastercard krediitkaardimakse).
2.9. Poe haldaja on ostu sooritamiseks vajalike isikuandmete vastutav töötleja. Poe haldaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le.

3. Hinnad
3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on veebipoes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
4.1. Veebipoes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.
4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 15 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 15 tööpäevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.
4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.
4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel: Itella SmartPost pakiautomaat, Omniva pakiautomaat, DPD Pakiautomaat.

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist
5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@outlet4you.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest ning toote tagasi saamise hetkest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus
6.1. Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri).
6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, kasutusjälgeteta, pakitud korrektselt, puhas ja ilma iseloomulike lõhnadeta (nt. suitsuhais).
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisteate saamisest. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.5. Raha kantakse üle Kliendi poolt esitatud arvelduskontole.
6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.
6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata. Mitte tingimustele vastav toode tagastatakse kliendile Poe haldaja kulul. Kliendil on õigus pöörduda Eestis tarbijavaidluste komisjoni poole, kui ta ei nõustu tagastuse sobivuse osas välja toodud tingimustele.
6.8. Pöörame tähelepanu, et lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 011/83/EL artikli 16 punkti e alusel puudub meil kohustus pesu hügieenilistel põhjustel tagasi võtta. Seega, aksepteerime tagastusi, mis täielikud vastavad punktis 6.3 välja toodud tingimustele. Vastasel juhul tagastust me ei aksepteeri, raha ei kuulu tagastamisele ja toode saadetakse kliendile tagasi.

7. Vahetamine
7.1.Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane vahetussõigus. Kui kauba kättesaamisest on möödunud 14 päeva ja kliendil on soov vahetada, lepitakse vahetus Poe haldajaga eraldi kokku.
7.2. Vahetamisele kuuluvad kõik tooted, välja arvatud aksessuaarid, sukad, sukkpüksid, sokid, põlvikud.
7.3 Vahetamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine
8.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Veebipoes tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
8.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
8.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. Kasutamistingimused
9.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutajatingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

10. Pretensioonide käsitlemise kord
10.1. Poe haldaja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Poe haldaja poole, saates e-kirja aadressile info@outlet4you.ee või helistada telefonil: 55614231. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Outlet4You OÜ veebipoest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
10.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
10.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
10.4. Ekspertiisi teostab toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
10.5. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole tootja poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
10.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui tootja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
10.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Outlet4You OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.
10.8 Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Poe haldaja vastutab, parandab või asendab Poe haldaja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Poe haldaja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Poe haldaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

11. Vaidluste lahendamine
11.1 Kui Kliendil on Poe haldaja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@outlet4you.ee või helistada telefonil: 55614231.
11.2 Kui Klient ja Poe haldaja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Poe haldaja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.